Onderneemvaardig

Zoeken

Privacyverklaring Onderneemvaardig Diensten

Visit this page for the English translation.

Onderneemvaardig geeft ondernemers richting. Het is een initiatief van de gemeente Amsterdam, met het uitgangspunt ‘voor en door’ ondernemers. De coaches, workshops, 1-op-1-sessies en artikelen op Onderneemvaardig geven jou richting en versterken jouw toekomst als ondernemer!

Door de coronacrisis verdienen veel zelfstandig ondernemers te weinig om hun vaste lasten te betalen. Omdat niemand weet hoe lang en hoe ernstig de crisis zich voortzet, is het voor zelfstandig ondernemers noodzakelijk om keuzes te maken over hun toekomst. Dit hoef je als ondernemer niet alleen te doen. Het Platform Onderneemvaardig ondersteunt jou hierbij. Bijvoorbeeld door je in contact te brengen met ondernemers-coaches die gespecialiseerd zijn in jouw vakgebied of branche.

De gemeente faciliteert deze begeleiding deels door externe partijen en adviseurs. Wij beoordelen of de Amsterdammer in aanmerking komt voor de begeleiding en monitoren de voortgang. Om de begeleiding aan ondernemers mogelijk te maken en om onze dienstverlening te verbeteren, gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van Amsterdammers die zich bij de coaches, adviseurs of trainers aanmelden voor ondersteuning via het platform www.onderneemvaardig.nl.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van ondernemers:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail)
 • Hulpvragen

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

Van ondernemers die die zich aanmelden voor ondersteuning via het platform www.onderneemvaardig.nl gebruiken wij gegevens voor:

 • Het beoordelen of de ondernemer in aanmerking komt voor coaching, deelname aan workshops en/of 1 op 1 werksessies.
 • Het beoordelen van de voortgang en het eindresultaat van de begeleiding.
 • Het telefonisch of per email onderhouden van contact met de ondernemer, om de deelname aan workshops of werksessies te bevestigen, een afspraakherinnering voor deze bijeenkomsten te sturen of contact op te nemen bij no-show.
 • Het facturatie- en betaalproces van externe begeleidende organisaties.

Daarnaast gebruiken wij gegevens voor:

 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De gemeente heeft op basis van de wet een taak om Amsterdammers te ondersteunen bij het vinden van betaald werk en het verkennen van de mogelijkheden van de Amsterdammer om aan het werk te gaan. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Wet overheidstaak: artikel 7, 9 en 53a Participatiewet

Bron van de gegevens

Na aanmelding via het platform delen de (externe) coaches, adviseurs of trainers deze gegevens met de Gemeente Amsterdam. Zodat de gemeente kan bepalen of de Amsterdammer tot de doelgroep behoort.  

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is in ieder geval voor de duur van de aan u te verlenen begeleiding. De selectielijst van de Archiefwet eist dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij u ondersteuning verlenen, uw gegevens 10 jaar bewaren nadat de ondersteuning aan u is beëindigd. Als de ondersteuning aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn 6 weken.

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u onze Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de gemeente Amsterdam.

Zie ook: