Onderneemvaardig

Zoeken

24 oktober 2022

Ongebruikelijke transacties – Meld jij ze wel?

Koop, of verkoop je als ondernemer / handelaar goederen, of financiële middelen voor een (gezamenlijk) bedrag van € 10.000,- of meer? Dan dien je daar in een aantal gevallen melding van te maken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

De ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’ is sinds 1 augustus 2008 in werking getreden. Bedrijven en instellingen uit een aantal sectoren zijn onder deze wet verplicht om ongebruikelijke transacties van € 10.000,- of meer te melden bij de FIU.

Praktijkvoorbeeld

Onlangs startte een Amsterdamse kunstenares een webshop. Bij het aanvragen van een online betaaldienst (Mollie) voor deze webshop werd een voorwaarde gesteld. Zij diende te verklaren hoe zij voldeed aan de meldingsplicht inzake de ‘Wwft’. Onderdeel van deze wet is het opvragen en vastleggen van persoonsgegevens van kopers die (samengestelde) transacties van € 10.000,- of meer doen. Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen worden onder deze wet namelijk als melding plichtig gezien!

Dat had zij niet zien aankomen… Toch maar even beknopte procedure opgesteld hoe zij in een voorkomend geval de identiteit en herkomst van de koper controleert, vastlegt en meldt.

Heeft jouw bedrijf meldingsplicht?

Je kunt eenvoudig controleren of jouw bedrijf valt in een categorie die ongebruikelijke transacties moet melden. Op de website van FIU Nederland vind je een lijst met de betreffende sectoren.

Indien jouw bedrijf in 1 van de vermelde categorieën valt en betalingen van € 10.000,- of meer ontvangt, dan is het zinvol jouw bedrijf te registreren. Meer informatie en instructies vind je op deze pagina.

Heb je wel meldingsplicht, maar maak je geen melding van ongebruikelijke transacties, dan is dat helaas strafbaar. Het is dus goed om te controleren of jouw bedrijf deze meldingsplicht heeft.

Meldingsplicht en de wet op de Privacy (AVG)

Hoe verhoudt het opvragen en vastleggen van persoonsgegevens bij een ongebruikelijke transactie zich dan met de wet op de privacy?

De Wwft verplicht de instelling of onderneming om persoonsgegevens van ongebruikelijke transacties vast te leggen en beschikbaar te houden voor controlerende instanties. In dit geval heeft de Wwft dus voorrang op de AVG.

Het kan zinvol zijn om, indien van toepassing, een melding hierover op te nemen in je algemene voorwaarden en privacy statement.

Door Jan Posdijk – Trainer Onderneemvaardig