Onderneemvaardig

Zoeken

Ondernemen in de creatieve sector en financiën

Voor de meeste ondernemers zijn geldzaken bijzaak bij ondernemen. Toch is het heel erg belangrijk om je financiën altijd op orde te hebben! Freelancer Laura vertelt hoe zij geldzaken – waar ze liever niet mee bezig is – toch goed regelt.

Slecht met geld

Laura is freelance illustrator en content creator en kon altijd slecht met geld omgaan. Ze heeft er voor gekozen haar financiën uit te besteden en adviseert andere ondernemers zich ook te laten ondersteunen op gebieden waar ze moeite mee hebben. Dat geeft lucht en energie.

Durf over je problemen te praten met andere mensen

Ondernemer laura

Stress om geld

Ze vertelt over de stress die zij heeft ervaren toen zij zwanger was en geldzorgen begonnen op te spelen. Ze heeft daarom erg getwijfeld of ze moest doorgaan als freelancer of dat ze na de geboorte van haar dochter op zoek moest gaan naar meer financiële zekerheid.

Nauwelijks een financiële buffer

Laura voelt zich onzeker op financieel gebied omdat ze weet dat ze slecht met geld kan omgaan. De ene maand weet ze niet waar ze het geld vandaan moet halen en de andere maand ‘klotst het bij wijze van spreken tegen de plinten’. Ze geeft dan direct meer geld uit, waardoor ze nauwelijks een financiële buffer opbouwt.

Uitbesteden financiën

Uiteindelijk heeft ze besloten toch door te gaan als freelancer en te leren hoe ze moet anticiperen op periodes waarin het wat minder goed gaat. Daar heeft ze ook hulp voor gezocht. Inmiddels besteedt ze haar financiële zaken uit.

Doorzetten

Zij adviseert andere ondernemers zich te laten ondersteunen op gebieden waar ze zelf moeite me hebben, door te zetten en vertrouwen in jezelf te houden: “Durf ook over je problemen te praten met andere mensen.”