Onderneemvaardig

Zoeken
In de schulden? De gemeente kan helpen

1 augustus 2022

In de schulden? De gemeente kan helpen

De gemeente Amsterdam biedt hulp aan ondernemers en zzp’ers met schulden. Ook als je je bedrijf al hebt beëindigd. Zo kan je je financiën weer op de rit krijgen en uiteindelijk schuldenvrij worden.

Schuldhulpverlening

Wanneer het je niet meer lukt om aan je betalingen te voldoen, dan kan de gemeente helpen een oplossing te vinden. Het doel is volledige betaling van schulden aan schuldeisers. Als dat niet mogelijk, dan kan er onder strikte voorwaarden om een gedeeltelijke kwijtschelding gevraagd worden aan jouw schuldeisers. Dat heet dan een minnelijke schuldregeling.

Tot slot kan je een beroep doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Op de website van het Nibud vind je meer informatie over de Wettelijke schuldregeling Wsnp met ook een video met uitleg.

Ik wil ervoor zorgen dat mensen weer vooruit kunnen. Dat het als mens goed met ze gaat. En dat de zaak goed loopt.

Sara Japenga, adviseur Ondersteuning Ondernemers

Kom op tijd praten

Sara Japenga (adviseur Ondersteuning Ondernemers): “Vaak zijn er problemen op verschillende vlakken. Je moet dan snel in beeld krijgen waar je wel en niet mee verder kunt. Ik zie dat ondernemers vaak denken: als ik de komende drie maanden genoeg geld verdien, red ik het wel. Ik adviseer dan: kom juist daarvóór met ons praten. Samen kijken we naar het bedrijf: hoe staat het met de financiën en wat gebeurt er met marketing en sales? Ik wil ervoor zorgen dat mensen weer vooruit kunnen. Dat het als mens goed met ze gaat. En dat de zaak goed loopt.” 

Financiële ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers

Meer informatie over dit onderwerp vind je in ons artikel Financiële ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers.