Onderneemvaardig

Zoeken
foto van man die werkt op een laptop met ook rekenmachine, pen, papier en bril op het bureau

23 maart 2022

Het Bbz wijzigt vanaf 1 april

De afgelopen 2 jaar is er een versoepelde versie van het Bbz toegepast. Vanaf 1 april 2022 vervallen de versoepelde voorwaarden van het Bbz. Lees hieronder wat dat betekent.

Veranderingen vanaf 1 april:

  • Vermogen. Vanaf april wordt er gekeken naar je vermogen. Je kunt een Bbz-uitkering krijgen als het beschikbaar vermogen als alleenstaande minder is dan € 6.505 of wanneer het beschikbaar vermogen samen met jouw partner minder is dan € 13.010. Het vermogen van minderjarige kinderen telt ook mee.
  • Inkomstenberekening per jaar. Een Bbz-uitkering is in eerste instantie een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt er berekend of je (een deel van) de Bbz-uitkering mag houden of moet terugbetalen. Heb je ook in het eerste kwartaal van dit jaar een Bbz-uitkering ontvangen, dan wordt er voor het vaststellen van de uitkering in die periode gekeken naar de inkomsten per maand.
  • Terugwerkende kracht. Alleen in de maand april 2022 kun je de aanvullende uitkering nog met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 aanvragen. Vanaf mei 2022 is de ingangsdatum van de uitkering de datum dat de aanvraag is ingediend.
  • Levensvatbaar bedrijf. Om aanspraak te maken op periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal zal je bedrijf naar verwachting levensvatbaar moeten zijn. Dit betekent dat je binnen een afzienbare periode verwacht zelf weer genoeg te verdienen om van te leven en aan je zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen.

Doorstartplan

De gemeente zal in gesprek gaan over de levensvatbaarheid van je bedrijf. Om de levensvatbaarheid te toetsen moet de administratie van de afgelopen jaren in orde zijn. Daarnaast zal er in veel gevallen gevraagd worden om een doorstartplan. Dit is een plan waarin je beschrijft wat de toekomstperspectieven zijn van je bedrijf en hoe je dat gaat aanpakken. Het schrijven van een doorstartplan leer je in de workshop “Gun jezelf een doorstartplan”. Bereid je goed voor en meld je aan voor de workshop.

Bbz aanvragen

Vanaf 4 april kun je de nieuwe Bbz aanvragen op amsterdam.nl/bbz. Heb je eerder de Bbz ontvangen dan ontvang je nog een bericht van de gemeente.

Workshops en coaching

Wil je werken aan het versterken van de positionering van je bedrijf, ga dan aan de slag met een coach of volg een workshop. Wanneer je gebruik hebt gemaakt van de Tozo of Bbz dan kun je kosteloos aan de slag met coaching en/of workshops. De voorwaarden vind je hier.