Onderneemvaardig

Zoeken
Coaching voor ondernemers in Amsterdam en Weesp

1 oktober 2021

Gratis coaching voor ondernemers in Amsterdam en Weesp

Onderneemvaardig biedt gratis coaching aan ondernemers in Amsterdam en Weesp die Tozo ontvangen en zich heroriënteren op hun toekomst. Ze geven richting aan jouw traject en leveren daarbij maatwerk. Onze coaches zijn specialisten in een bepaalde branche of in een bepaald vakgebied. Er is dus altijd een coach die past bij jouw specifieke situatie en bij wie jij je prettig voelt.


1544

Coaching gesprekken gevoerd


De coachingsessies hebben mij geholpen om zakelijke stappen te zetten in mijn werk.

Hoe ziet het traject eruit?

Een coachingstraject duurt zes weken en bestaat in principe uit één intakegesprek en twee coachinggesprekken. Daarnaast kan je met jouw coach meerdere korte contactmomenten afspreken. Dit bepalen jullie voor het begin van jouw coachingstraject, wanneer jullie afspraken maken over de doelen en de samenwerking.

Wat kost coaching?

Coaching is onder voorwaarden gratis. Wanneer je coaching wilt, dan dient jouw coach namens jou een verzoek in bij de gemeente Amsterdam. Is het besluit positief, dan worden de kosten volledig vergoed. Je hoeft niets voor te schieten.

Kan je het traject verlengen?

Verlenging van het traject is mogelijk tot een maximale periode van vijf maanden. Ook voor de verlenging dient jouw coach het verzoek in bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam beslist dan of jouw traject wordt verlengd. Ook dit verlengde traject is gratis.

Gratis coaching is uitsluitend mogelijk bij onze geselecteerde coaches. Je vindt op onze pagina met Coaches Onderneemvaardig.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor gratis coaching moet je
– in Amsterdam of Weesp wonen
– Tozo 1/2/3/4 of Bbz ontvangen of hebben ontvangen

Mijn coach heeft mij geprikkeld om actie te ondernemen!

Wat als je géén Tozo of Bbz hebt ontvangen?

Heb je geen Tozo ontvangen maar wel een inkomen onder 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) en weinig vermogen? Dan bepalen we aan de hand van een aantal vragen of je recht hebt op gratis coaching. Vraag dit na bij de coach van jouw keuze.

De coaching van Onderneemvaardig is niet voor ex-ondernemers.

Liever een baan in loondienst?

Denk je aan een (parttime) baan in loondienst? Kijk dan op onze pagina Switch naar een baan.