Onderneemvaardig

Zoeken
Criteria en procedures voor subsidies versoepeld

21 april 2021

Criteria en procedures voor subsidies versoepeld

Om de economie aan te jagen, stelt Amsterdam 3,8 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan economische veerkracht en vernieuwing in duurzame groeisectoren stimuleren. Dankzij versoepelde criteria en procedures is het nu snel en eenvoudig om deze subsidies aan te vragen en te krijgen. Vanaf maandag 10 mei kan je subsidie aanvragen.

Duurzame groeisectoren

Duurzame groeisectoren zijn onder meer circulaire economie, de energietransitie, schone mobiliteit, digitalisering en gezondheid. Voorbeelden van projecten zijn onder andere het verbinden van vrouwelijke ondernemers in de Tech sector en de ondersteuning van MKB’ers bij digitalisering.

Gunstige voorwaarden voor aanvragen

Vanaf 10 mei is het mogelijk om subsidie uit zgn. SESA-middelen aan te vragen onder gunstige voorwaarden. Zo is het minimale bedrag voor een aanvraag verlaagd naar €100.000,-, hoef je tegenover elke euro subsidie maar 1 euro zelf te investeren en is de doorlooptijd met enkele weken verkort.

Daarnaast is er binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog eens € 400.000, – beschikbaar voor de ondersteuning van samenwerking tussen bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke partners voor projecten binnen duurzame groeisectoren. Per aanvraag is maximaal € 25.000, – beschikbaar om een projectvoorstel te maken voor nationale en Europese herstel- en stimuleringsfondsen.

Meer informatie

Vanaf maandag 10 mei zijn de subsidieregelingen open voor aanvraag. In het persbericht 3,8 miljoen subsidies beschikbaar voor herstel economie van Gemeente Amsterdam vind je meer informatie over beide subsidies.